Μεντεσέδες και Παντζουρόβεργες για όλους τους τύπους ανοίγματος.

ΠΑΡΑΘΥΡΑ

A1   –   ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ – SINGLE SHUTTER
A2   –  ΔΙΦΥΛΛΟ – DOUBLE SHUTTER
A3   –  ΔΙΦΥΛΛΟ ΜΕ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ – FOLDABLE DOUBLE SHUTTER
A4   –  ΤΡΙΦΥΛΛΟ – FOLDABLE TRIPLE SHUTTER
A5   –  ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ – FOLDABLE FOURFOLD SHUTTER

ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΕΣ

B1   –  ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ – SINGLE DOOR
B2   –  ΔΙΦΥΛΛΗ – DOUBLE SHUTTER DOOR
B3   –  ΔΙΦΥΛΛΗ ΜΕ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ – FOLDABLE DOUBLE SHUTTER DOOR
B4   –  ΤΡΙΦΥΛΛΗ – FOLDABLE TRIPLE SHUTTER DOOR
B5   –  ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΗ – FOLDABLE FOURFOLD SHUTTER DOOR
error: Προστατευμένο περιεχόμενο !