Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την ΜΕΤΑΛΟΡ Α.Β.Ε.Ε. η προστασία των προσωπικών δεδομένων  έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία τους, πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρεία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρείας.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για τις υπηρεσίες που παρέχουμε προς τους πελάτες μας, για τις επικοινωνίες και προωθητικές ενέργειες για κάθε ενδιαφερόμενο και για τον διαδικτυακό τόπο  www.metalor-sa.gr και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του.

Τι είναι ο GDPR

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) 2016/679 αποτελεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον εξεταζόμενο τομέα. Αντικείμενο του νόμου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Υπεύθυνος για τα προσωπικά δεδομένα

Η εταιρεία “ΜΕΤΑΛΟΡ” με την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΟΡ Α.Β.Ε.Ε.», που εδρεύει στη οδό Γκορυτσάς 564, με Τ.Κ 19300, στον Ασπρόπυργο Αττικής, με e-mail επικοινωνίας infο@metalοr-sa.gr και τηλ: +30 210 5599690 όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, έχει στην κατοχή της προσωπικά δεδομένα των πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») και δεσμεύεται απέναντι στους πελάτες της να λάβει τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να είναι σε θέση να εγγυηθεί την προστασία των προσωπικών δεδομένων που κατέχει, σύμφωνα με τις επιταγές του GDPR.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στον Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΜΕΤΑΛΟΡ Α.Β.Ε.Ε., στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλέφωνο: +30 210 5599690

Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων κατέχουμε και για ποιο σκοπό

Τα προσωπικά δεδομένα πελατών τα κατέχουμε μόνο για νόμιμο σκοπό. Τα προσωπικά στοιχεία που καταχωρούνται στα πληροφοριακά μας συστήματα για τον παραπάνω σκοπό είναι τα:  ονοματεπώνυμο,  email,  κινητό/σταθερό τηλέφωνο, διεύθυνση, ΑΦΜ/ΔΟΥ.

Νομική βάση για την ως άνω κατοχή στοιχείων είναι η εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1΄β), στην περίπτωση που υφίσταται μεταξύ μας σύμβαση και η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται στο πλαίσιο αυτής ή στην περίπτωση που βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις για την σύναψη σύμβασης μεταξύ μας ή  η ρητή και ελεύθερη συναίνεσή σας (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1ά).

Περιοδικά η ΜΕΤΑΛΟΡ Α.Β.Ε.Ε. οργανώνει προωθητικές ενέργειες επιχειρηματικές συναντήσεις για την παρουσίαση και αξιολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών της. Επίσης, συμμετέχει σε εκθέσεις, συνέδρια, επιχειρηματικά γεγονότα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία μας παρέχονται στα πλαίσια της επιχειρηματικής συνεργασίας (επιχειρηματικές κάρτες, φόρμες στοιχείων επικοινωνίας) ενδέχεται να καταχωρούνται στα πληροφοριακά μας συστήματα, για σκοπούς επικοινωνίας κι ενημέρωσης για τα προϊόντα –υπηρεσίες και δραστηριότητες της εταιρείας, μέσω τηλεφώνου ή/και email. Προσωπικά δεδομένα για τον παραπάνω σκοπό είναι: ονοματεπώνυμο, email, κινητό/σταθερό τηλέφωνο, επάγγελμα, θέση εργασίας.

Νομική βάση για την ανωτέρω επεξεργασία είναι η εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1΄β), στην περίπτωση που υφίσταται μεταξύ μας σύμβαση. Η επικοινωνία γίνεται στο πλαίσιο της σύμβασης σύμφωνα με το έννομο συμφέρον της εταιρείας μας (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1΄στ), το οποίο συνίσταται στην ανάγκη εμπορικής προώθησης της δραστηριότητάς της, όταν η επικοινωνία γίνεται προς δυνητικούς πελάτες μας.

Στις υπηρεσίες υλοποίησης και υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής, τα στελέχη μας ενδέχεται να αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα της βάσης δεδομένων του πελάτη μας, ή/και να χρησιμοποιηθούν εφαρμογές και συνδέσεις που επιτρέπουν την απομακρυσμένη επικοινωνία και παροχή υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές υλοποιούνται λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικώς εφικτά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων Αυτή η πρόσβαση υλοποιείται λαμβάνοντας  τα βέλτιστα μέτρα ασφάλειας πληροφοριών, που είναι εφικτά.

Νομική βάση για την ανωτέρω επεξεργασία είναι η εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1΄β).

Εγγραφή στο Newsletter.

Η εγγραφή σας στο Newsletter γίνεται μέσα από μία διαδικασία double opt-in, όπου διασφαλίζεται η ρητή συναίνεσή σας  για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων για προϊόντα-υπηρεσίες, ή για τανέα της εταιρείας. Τα προσωπικά στοιχεία που καταχωρούνται στα πληροφοριακά μας συστήματα για τον παραπάνω σκοπό είναι  τα:  ονοματεπώνυμο,  email,  κινητό/σταθερό τηλέφωνο.

Νομική βάση για την ανωτέρω επεξεργασία είναι η η ρητή και ελεύθερη συναίνεσή σας (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1ά)).

Προσωπικά δεδομένα από τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην ιστοσελίδα μας.

Η ΜΕΤΑΛΟΡ Α.Β.Ε.Ε. χρησιμοποιεί cookies (μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στη συσκευή σας) και παρόμοιες τεχνολογίες και υπηρεσίες που χρησιμοποιούν την διεύθυνση IP για την παροχή των τοποθεσιών της στο web αλλά και των mobile εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών της.

Προσωπικά δεδομένα δημοσιευμένα από τρίτους.

Στα πλαίσια του έννομου συμφέροντος της ΜΕΤΑΛΟΡ Α.Β.Ε.Ε. να δημιουργεί αγοραστικό ενδιαφέρον για τα προϊόντα και υπηρεσίες της, ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που είναι δημοσιευμένες στο διαδίκτυο σε μηχανές αναζήτησης και social media εφαρμογές (Google, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram).

Νομική βάση για την ανωτέρω επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον της εταιρείας μας (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1΄στ).

Προσωπικά δεδομένα για τις εμπορικές συναλλαγές.

Διατηρούμε στα Πληροφοριακά μας συστήματα και στις συμβάσεις με τους πελάτες και προμηθευτές μας, προσωπικά δεδομένα για τις εμπορικές συναλλαγές (πωλήσεις, αγορές, πληρωμές κλπ), στοιχεία επαφών για τις εν λόγω διαδικασίες.

Η νομική βάση για τη συγκεκριμένη επεξεργασία, είναι η συμμόρφωση της εταιρείας με έννομη υποχρέωση (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1΄γ) και συγκεκριμένα με φορολογική υποχρέωση.

Παιδιά

Με την παροχή της συγκατάθεσής σας δηλώνετε υπεύθυνα πως είστε άνω των 16 ετών. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας και τις υπηρεσίες της μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση που ανακύψει περιστατικό παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας, και τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση αυτής. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η ΜΕΤΑΛΟΡ Α.Β.Ε.Ε. εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε, δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Ενέργειες σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων και η παραβίαση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, η  ΜΕΤΑΛΟΡ Α.Β.Ε.Ε., δεσμεύεται να γνωστοποιήσει αμελλητί και, αν είναι δυνατό, εντός 72 ωρών από τη στιγμή που λάβει γνώση του γεγονότος της παραβίασης, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Εάν μάλιστα πρόκειται για αυξημένη διακινδύνευση των δικαιωμάτων σας, η ΜΕΤΑΛΟΡ Α.Β.Ε.Ε. θα σπεύσει να σας ενημερώσει σχετικά, εκτός αν χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέσα που διαθέτει, κατορθώσει να προσπελάσει τον κίνδυνο.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την ΜΕΤΑΛΟΡ Α.Β.Ε.Ε. έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης:

Έχετε δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας μας, ή των εκπροσώπων μας, τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO), τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη νομική βάση για την επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας που διέπει τη λειτουργία της εταιρείας μας, μπορείτε να απευθύνεστε σε εμάς ζητώντας περαιτέρω πληροφορίες για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων σας, υποβάλλοντας τα αντίστοιχα αιτήματα. Η απάντηση των αιτημάτων σας θα γίνεται χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης:

Τέλος, η ΜΕΤΑΛΟΡ Α.Β.Ε.Ε. σας ενημερώνει ότι όπου η επεξεργασία βασίζεται στη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να απευθυνθείτε στον Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΜΕΤΑΛΟΡ Α.Β.Ε.Ε., στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Email: infο@metalοr-sa.gr

Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) τηλεφωνήστε στο +30 210 5599690

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής στις αντίστοιχες εφαρμογές.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

(www.dpa.gr):

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600

Fax: +30 210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Iσχύει απο 25-05-2018

Ημερομηνία ενημέρωσης: 24-07-2018

Τελευταία τροποποίηση: 21-10-2022

error: Προστατευμένο περιεχόμενο !